Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu/TÜBAM- P

 Platformun Dayanağı

5253 sayılı Dernekler Kanununun 25. Maddesinde “dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri STK’lar ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile Platformlar oluşturabilirler” ifadesi yer almaktadır.

25772 sayılı Dernekler Yönetmeliği Madde 94’te bu kapsamda aşağıdaki düzenleme yapılmıştır: “Platformların oluşturulabilmesi için derneklerin yetkili organlarınca alınacak kararlarda, derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişiler belirlenir. Bir platformun faaliyete başlayabilmesi için, temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirtilir.”

TÜBAM-P, Sivil Toplum Kuruluşları Türkiye Aile Platformu/TÜRAP Mutabakat Tutanağı 23 ve 23-1 Maddesi ve kararı gereğince kurulmuştur.

Platformun Gerekçesi ve Amacı

Yapılan araştırmalarda dünyada ve ülkemizde madde ve internet bağımlılığı gibi yıkıcı etkisi bulunan alışkanlıkların gittikçe yayılmakta olduğu, bu zemini hazırlayan en önemli faktörler arasında çözülen aile ortamının bulunduğu görülmektedir. Bu durum bireyin sınırlarını aşıp toplumun her kesimine yansıyan zincirleme olumsuzluklara sebep olmaktadır. Bağımlılıkla ilgili

etkin bir mücadele için sağlıklı aile yapısının korunmasının yanı sıra kurum ve kuruluşlar arası koordine ve entegre bir çalışmanın aciliyeti ortaya çıkmış bulunmaktadır.

Türkiye STK Aile Platformu / TÜRAP bu ihtiyacı karşılamak için STK’lar ve ilgili kurumlar arasında iletişim, bilgi akışı, istişare ve işbirliği ortamı sağlamak, projelerin ve çalışmaların hayata geçirilmesini kolaylaştırmak üzere “Bağımlılıkla Mücadele Komisyonunu” kurma kararı almıştır.

Komisyon ülke çapında faaliyet gösterirken Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Platformu/TÜBAM-P olarak anılacaktır.

TÜBAM-P’nin İlkeleri

a. Platform çalışmalarını, “TÜBAM-P Mutabakat Tutanağı çerçevesinde yapmak, bu metinde yer almayan konularda TURAP Mutabakat Tutanağı ve İçtüzüğüne başvurmak.

b. Arzuları dışında Üyeleri herhangi bir göreve zorlamamak, baskı yapmamak, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamını muhafaza etmek,

c. Üyelerin bağımsız, özgün yapılarını ve kimliklerini zenginlik kaynağı olarak kabul etmek,

d. Bireysel ve kurumsal dayatmalardan, otoriter tutumlardan uzak durmak, demokratik kurallarla çalışmak,

e. Platformdan ayrılmak isteyen kuruluşları, Üye olarak kalmaya zorlamamak ve kınamamak,

f. Çalışmaların tüm süreçlerinde şeffaf olmak, toplantıda konuşulan, tartışılan konuları netleşmeden ve duyuru kararı almadan farklı çevrelerle paylaşmamak.

g. Siyasi ve ticari bir yapılanma içinde olmamak,

h. Çalışmaların tüm süreçlerinde şeffaf olmak,

Genel Bilgi: Komisyon 1-2 Mart 2014 tarihinde TÜRAP İstişare Grubu kararıyla kuruldu.

Kurucuları: Bağımsız Yaşam Derneği/BAYDER, İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği/İKADDER, Türkiye STK Çocuk ve Genç Platformu/T-STK ÇOGEP, Özlenen Çocuk ve Gençlik Derneği/ÖZLENDER, Çağdaş Aile Derneği

Karar Organı Üyesi STK’lar: Bağımsız Yaşam Derneği/BAYDER, İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği/İKADDER, Türkiye STK Çocuk ve Genç Platformu/T-STK ÇOGEP, Özlenen Çocuk ve Gençlik Derneği/ÖZLENDER, Çağdaş Aile Derneği, Öz Kevser Vakfı