Biz Kimiz

Toplumsal değişim süreci çerçevesinde ülkemizde ve dünyada aile kurumu derinden sarsılmakta, ciddi problemler yaşanmaktadır. Çözülen aile ortamında veya sosyal hizmet veren kurumlarda yetişen nesillerin psiko-sosyal sorunları bireyin sınırlarını aşıp, toplumun her kesimine yansıyan zincirleme olumsuzluklara sebep olmaktadır.

Bilimsel araştırmalar kreş, yuva, sığınma evi vb. kurumların hiçbir zaman sağlıklı aile ortamına alternatif olamayacağını göstermektedir. Çözümde gönüllü kuruluşların katkısının önemi ve sorunların aciliyetini dikkate alarak 21 Nisan 2012’de STK Türkiye Aile Platformu/TÜRAP kuruldu.

TÜRAP, sağlıklı nesillerin yetişeceği güçlü, doğal aile idealiyle çalışan; toplumu yıkan, parçalayan, gruplara ayıran bir bakış açısını reddeden Türkiye genelinden STK’ların oluşturduğu tek Aile Platformudur. TÜRAP’ın Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinden üyeleri bulunmaktadır.

TÜRAP aile ve aile bireyleri odaklı çalışan STK’lara iletişim, istişare ve işbirliği zemini hazırlamaktadır. Sanal ortam toplantıları, yılda bir kere yapılan İstişare Grubu İl Toplantıları ve Genel Meclis Toplantıları ile dünya ve ülkemizdeki aile gündemine ilişkin meseleler ele alınmakta, ortaklıklar geliştirilmekte ve projeler üretilmektedir.