Toplumsal Cinsiyet ve Aile Komisyonu

Genel Bilgi: Komisyon,1-2 Kasım 2013 tarihinde TÜRAP İstişare Grubu kararıyla kuruldu.

Komisyon Üyeleri:

  • Aile Akademisi Derneği – Bursa (Komisyon Başkanlığı Görevini Yürütmektedir.)
  • İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (İKADDER)- İstanbul
  • Özlenen Çocuk ve Gençlik Derneği (ÖZLENDER)-İstanbul
  • İmam Hatipliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İMHAD) – İzmir
  • Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği – İstanbul
  • İnsani Değerler Platformu (İDEP)– İstanbul
  • Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfı (KASAV) – İstanbul
  • Kentin Kadınları Platformu – Kocaeli

 

Bilimsel Araştırmalarda Kadın-Erkek Farklılıkları / Dr. Mücahit Gültekin

Bu araştırma TÜRAP (Türkiye Aile Platformu) “Aile ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu”nun hazırladığı stratejik plan çerçevesinde yapıldı. Bu plan, 9 farklı kitapçığı içeriyor. Daha önce yapılmış ve SEKAM yayınlarından çıkmış olan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayalı Politika Uygulayan Ülkelerde Kadın ve Aile/İzlanda-Finlandiya-Norveç-İsveç-Türkiye” kitabıyla birlikte ikinci kitabımızı da yayınlamış bulunuyoruz. Komisyon bu kitaplara dayalı olarak eğitim programları hazırlamayı ve ülke genelinde derneklerimiz aracılığıyla konuya ilişkin bir farkındalık kazandırmayı amaçlıyor. Kitabımızın bu amaca katkı sağlamasını temenni ediyoruz.