TÜRAP KATILIMCI STK BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

 

Sayı:…..                                                                                                         …/…/20…

 

 

Sivil Toplum Kuruluşları Türkiye Aile Platformu/ TÜRAP

Genel Sekreterliği’ne

 

 

…………………………………………olarak* Platformunuza ait gerekli bilgiyi edindim.  TÜRAP çatısı altında yer almamız için gerekli işlemlerin yapılmasını rica ederiz. Aşağıda kurumumuzu tanıtan formlar yer almaktadır.

 

Ek:

  • Kurumsal Tanıtım Formu
  • STK Kapasite Tespit Formu

Saygılarımızla.

Adı-Soyadı

Kuruluştaki Görevi

 

 

İletişim Kurulacak Kişinin

Adı-Soyadı:                            ……………………………………………….…………………

Kuruluşun Adresi:                  ……………………………………………….…………………

İl/İlçe                                      ……………………………………………….…………………

Tel:                                         ………………Faks…………………………GSM…….………

Web/Blog:                              ……………………………………………….…………………

 

* Başvuruda bulunan kuruluşun isminin belirtileceği yer.

TÜRAP KATILIMCI STK BAŞVURU DİLEKÇESİ