Faaliyetlerimiz

Vizyonu ve Misyonu doğrultusunda;

 1. Ülkemizde aile ve aile bireyleri ile ilgili çalışmalar yapan STK’ların envanterini çıkarmak, bu kuruluşların iletişim bilgileri, faaliyet alanları, raporları ve projelerini diğer üyelere tanıtarak, iletişim, işbirliği, istişare ve ortak çalışma alanı oluşturmak, çalışmalara hız kazandırmak,
 2. Ulusal/Uluslararası düzeyde çalışma yapan resmi/özel kurumlar, STK’lar, uzmanlar ve akademisyenlerle işbirliği yapmak,
 3. Daha önce yapılanmasını tamamlamış ilgili Ulusal/ Uluslararası çatı kuruluşlarda (platform, federasyon, konfederasyon, sendika vb.) yer almak, işbirliği zemini oluşturmak,
 4. Üyeler arasında il ve bölge toplantıları düzenlemek,
 5. Oluşturulan komisyonlar kanalıyla projeler, sosyokültürel etkinlikler, anket, ilmi çalışma ve araştırmalar yapmak/yaptırmak, eğitim programları, konferans, panel, sergi, gezi, sempozyum vb. faaliyetler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere Gözlemci ve Temsilcileriyle katılmak,
 6. TÜRAP İstişare Grubu’nun onayladığı üye projelerini desteklemek, formata uygun olarak ortak proje kabul edilenlerin yurt içinde yaygınlaşmasını, hayata geçirilmesini sağlamak,
 7. Aile kurumu ve bireylerini etkileyen tüm faaliyetleri (resmi/özel kurum ve kuruluşların, şahısların aileyle ilgili çalışmalarını, kanun, yönetmelik, tüzük vb. hukuki düzenlemeleri, televizyon, internet, reklamlar vb. yazılı ve görsel yayınları) oluşturulan komisyon veya alt çalışma grupları kanalıyla aile odaklı olarak izlemek, projelendirmek, aile kurumuna olumlu etkisi olan çalışmaları desteklemek ve ödüllendirmek, aile kurumuna zarar veren faaliyet ve yayınlara bildiri, basın toplantısı vb. etkinliklerle tepki göstermek, savunuculuk yapmak,
 8. Çeşitli sebeplerle aile kurumunun dışında kalmış (huzurevi, kreş, yetiştirme yurdu, sığınma evi vb.) bireylerin yaşam koşullarını iyileştirecek, onlara aile ortamının sıcaklığını ve güvenini temin edecek çalışmaları teşvik etmek,
 9. Aile destek hizmetlerini yaygınlaştırmak,
 10. Ulusal/Uluslararası düzeyde, TÜRAP’ın ortak görüşü ve projelerini temsilciler veya iletişim kanallarıyla sunmak,
 11. Bilgi ve belge arşivi oluşturmak, çalışmalarını bülten, katalog, internet (web sitesi, sosyal paylaşım ağları) vb. aracılığı ile ilgililere duyurmak,
 12. Temel etkinliklerini Komisyonlar ve Birimler kanalıyla gerçekleştirmek.