Kadın ve Aile Birimi/T-STK KAP

Madde 2: Birim Tanımı ve Yasal Dayanağı:   

T-STK KAP, STK Türkiye Aile Platformu (TÜRAP) organlarından biridir. TÜRAP Mutabakat Tutanağı ve İçtüzüğünde Birim kuruluşu ile ilgili maddelere dayanılarak kurulur. (Bkz. Madde 23-23.1 Birim Oluşturma)

TÜRAP Birimleri “T-STK KAP” olarak da anılırlar. (Platformların yasal dayanağı için Bkz. TÜRAP Mutabakat Tutanağı Madde:2)

TÜRAP aileyi bütüncül olarak ele alırken T-STK KAP aileyi oluşturan bireylerden  kadını kendine alan olarak seçer, aile bağlamından koparmadan her açıdan değerlendirerek çalışmalar yapar.

Vizyonu:

Vizyonu: Günümüzde çözülme riski taşıyan aile kurumunun ve değer kaybı yaşayan aile bireylerinin statüsünü yükseltmek, güçlü, sağlıklı aileler ve nesillerin yer aldığı bir dünyaya ulaşmaktır.

Misyonu:

Aile bireylerinden kadını faaliyet olarak seçen STK, kurum /kuruluş, uzman, akademisyen vb. arasında iletişim, bilgi akışı, istişare ve işbirliği oluşturarak projeler üretmek, üretilmiş proje ve politikaları etkileyen çalışmalar yapmaktır.

Genel Bilgi: Birim 7-8 Kasım 2015 tarihli TÜRAP İstişare Grubu kararı ile kuruldu.

Birimin Merkezi: İstanbul

Birimin Koordinatörü: Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu/GİKAP

Kurucuları: Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu/GİKAP, Haseki Kadın Vakfı, Ev Kadın-ları Kültür ve Dayanışma Derneği/EVKAD, Yek Adım Eğitim Dayanışma Derneği/YEKAD

Karar Organı Üyesi STK’lar: Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu/GİKAP, Haseki Kadın Vakfı, Ev Kadınları Kültür ve Dayanışma Derneği/EVKAD, Yek Adım Eğitim Dayanışma Derneği/YEKAD