İlkelerimiz

TÜRAP katılımcıları aşağıdaki ilkeler çerçevesinde bir araya gelir ve çalışmalarını yürütürler:

  1. Platform çalışmalarını, Mutabakat Tutanağı ve İçtüzük çerçevesinde yapmak,
  2. Arzuları dışında katılımcıları herhangi bir göreve zorlamamak, baskı yapmamak, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamını muhafaza etmek,
  3. Katılımcıların bağımsız, özgün yapılarını ve kimliklerini zenginlik kaynağı olarak kabul etmek,
  4. Bireysel ve kurumsal dayatmalardan, otoriter tutumlardan uzak durmak, katılımcılar arasında eşitlik prensibiyle hareket etmek, demokratik kurallarla çalışmak,
  5. Platformdan ayrılmak isteyen kuruluşları, katılımcı olarak kalmaya zorlamamak ve kınamamak,
  1. Siyasal kurum ve kadrolar karşısında bağımsız bir duruş göstererek, tüm siyasal yapılara eşit mesafede durmak, aile kurumunun yararına yapılan çalışmaları desteklemek; aile ve aile ile ilişkili olan her türlü yanlış politik karar ve uygulamalara karşı çıkmak,
  2. Aile değerlerimizi muhafaza etmek, konuyla ilgili savunuculuk yapmak,
  3. Eşitlik adına modernizmin, din adına çarpık töre ve geleneklerin aile içinde kadına, erkeğe ve çocuğa biçtiği rollere, aile fertlerini ve aile kurumunu olumsuz olarak etkileyecek her türlü fikir, eylem ve ayrımcılığa karşı çıkmak, hurafe ve yanlış geleneklerle mücadele etmek,
  4. Evrensel değerleri içinde barındıran kültürel kimliğimiz ve öz değerlerimizin, aile kurumunda da yaşanması ve yaşatılması için, ulusal ve uluslararası platformlarda çalışmalar yapmak.