Fransa’daki Müslümanlara Yönelik Ayrımcı Devlet Politikaları İle İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarının Endişeleri Ve Önerilerini
Avrupa Konseyi Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI)’na Rapor Halinde Sunduk

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2 Ekim 2020 tarihinde yaptığı konuşmada “İslam, dünyanın her yerinde kriz yaşıyor” ifadesini kullanmış, “İslam’ın, Fransa’da, cumhuriyetin ortağı olması için yapılandırılması gerekiyor” şeklinde konuşmuştur. Bu konuşmanın öncesinde ve sonrasında, Müslümanlara ait ibadet yerlerinin, okul ve derneklerin kapatılması, helal gıda reyonlarının kaldırılması yönündeki İçişleri Bakanının beyanatı, camilere yönelik saldırılar, okul gezilerinde başörtülü velilerin maruz kaldığı şiddet vakaları ve daha birçok hadise, Müslümanlara yönelik ayrımcılığın münferit vakalardan çıktığını, siyasetçiler tarafından normalleştirilmeye, politika malzemesi yapılmaya ve toplumda da yaygınlaşmaya başladığını göstermektedir.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ayrımcılık yasağına ilişkin 14. Maddesinde “Bu Sözleşme’de tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya toplumsal köken, ulusal bir azınlığa aidiyet, servet, doğum başta olmak üzere herhangi başka bir duruma dayalı hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin sağlanmalıdır” ifadeleri yer almaktadır.
Avrupa Konseyi’ne bağlı bir organ olan Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI), Müslümanların maruz kaldığı hoşgörüsüzlük ve ayrımcılık kapsamında 2000 yılında yayınladığı 5 No.lu Genel Politika Tavsiye Kararı ile ülkesinde Müslüman azınlık bulunduran devletler tarafından alınacak çeşitli önlemleri ortaya koymuştur. ECRİ, 2010 yılında sonuçlandırdığı 4. İzleme Periyodu Raporunda Fransa’daki Müslümanları “savunmasız/hedef gruplar” kapsamında ele alarak Fransız Hükümet’ini Müslümanların durumuna eğilmesi için özellikle uyarmıştır. Ancak o süreçten sonra iyileştirmeler bir tarafa ayrımcı ve ırkçı politikalar daha da yaygınlaşmıştır. Bu gelişmeleri kaygıyla izleyen dünyanın farklı ülkelerinden Sivil Toplum Kuruluşları, Fransa’nın ırkçılık ve ayrımcılık içeren politikalarına karşı, insan hakları, eşitlik, demokratik değerler ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde bir değerlendirme ortaya koymak için 73 STK’nın imzasıyla bir rapor hazırlayarak Avrupa Konseyi Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI)’na sunmuştur.

ECRI RAPOR