STK TÜRKİYE AİLE PLATFORMU/TÜRAP

ÇOCUK/GENÇ VE AİLE BİRİMİ

T-STK ÇOGEP Tanımı ve Yasal Dayanağı:     

T-STK ÇOGEP, STK Türkiye Aile Platformu (TÜRAP) organlarından biridir. TÜRAP Mutabakat Tutanağı ve İçtüzüğünde Birim kuruluşu ile ilgili maddelere dayanılarak kurulmuştur. (Bkz. Madde 23-23.1 Birim Oluşturma)

TÜRAP aileyi bütüncül olarak ele alırken T-STK ÇOGEP aileyi oluşturan bireylerden çocuk ve genci kendine alan olarak seçer, aile bağlamından koparmadan her açıdan değerlendirerek çalışmalar yapar.

Vizyonu/Misyonu:

Vizyonu: Günümüzde çözülme riski taşıyan aile kurumunun ve değer kaybı yaşayan aile bireylerinin statüsünü yükseltmek, güçlü, sağlıklı aileler ve nesillerin yer aldığı bir dünyaya ulaşmaktır.

Misyonu: Çocuk ve genci kendine faaliyet alanı olarak seçen STK, kurum /kuruluş, uzman, akademisyen vb. arasında iletişim, bilgi akışı, istişare ve işbirliği oluşturarak projeler üretmek, üretilmiş proje ve politikaları etkileyen çalışmalar yapmaktır.

İlkeleri:

  1. Çalışmalarını “T-STK ÇOGEP Rehberi” çerçevesinde yapmak, bu metinde yer almayan konularda “TÜRAP Mutabakat Tutanağı” ve “İçtüzüğünden” yararlanmak.
  2. Sağlıklı aile kurumu ve bireylerinin yetiştirilmesi ve aile kurumunun sorunlarının giderilmesi için üretilen çözümlerde özdeğerlerimizi ve kültürel kodlarımızı dikkate almak,
  3. Katılımcıların bağımsız, özgün yapılarını ve kimliklerini zenginlik kaynağı olarak kabul etmek,
  4. Arzuları dışında katılımcıları herhangi bir göreve zorlamamak, baskı yapmamak, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamını muhafaza etmek,
  5. Bireysel ve kurumsal dayatmalardan, otoriter tutumlardan uzak durmak, demokratik kurallarla çalışmak,
  6. T-STK ÇOGEP’den ayrılmak isteyen kuruluşları zorlamamak ve kınamamak,
  7. Çalışmaların tüm süreçlerinde şeffaf olmak, toplantıda konuşulan, tartışılan konuları netleşmeden ve duyuru kararı almadan farklı çevrelerle paylaşmamak,
  8. T-STK ÇOGEP olarak siyasi ve ticari bir yapılanma içinde yer almamak.

Genel Bilgi: Birim 7 Eylül 2012 tarihli TÜRAP İstişare Grubu kararıyla kuruldu.

Merkezi: Özlenen Çocuk ve Gençlik Derneği/İstanbul

Kurucuları: Özlenen Çocuk ve Gençlik Derneği/ÖZLENDER, Sivil Toplum Kuruluşları Çocuk ve Genç Platformu/T-STK ÇOGEP, Hanımlar İlim ve Kültür Derneği/HİKDE

Karar Organı Üyesi STK’lar: Özlenen Çocuk ve Gençlik Derneği/ÖZLENDER, Hanımlar İlim ve Kültür Derneği/HİKDE, Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği/UKEAD, İstanbul Genç-lik ve Düşünce Kulübü Derneği/GENÇDÜŞÜN, İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği/İKADDER

www.stkcogep.org