Müze İle Keşfediyorum Projesinde;
• 6-18 yaş arasındaki çocukların ve gençlerin müze kültürünü
içselleştirebilmeleri ve tarihleri ile bağ kurmalarını sağlamak için içerik
üretilmiştir. Bu içeriğin üretilmesinde OKED, protokol imzaladığı İl Millî
Eğitim Müdürlüğü ile proje ortağı olan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden
destek almıştır.
• İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün belirlediği müzelerde çocuklara
yönelik atölye çalışmalarının gerçekleştirilmesi için alt yapı oluşturularak
uygulanması hedeflenmiştir. Atölye uygulamaları yaş seviyelerine göre tarihi
mekan müze alanlarında gerçekleştirilmiştir.
• Proje planlanmasında, kültürel mirasın korunması ve bu bilincin
yaygınlaştırılmasına dair duyarlılığın çocuk ve gençlere erken yaşlarda
kazandırılması dikkate alınmışır. Bu çerçevede proje planlanıp sahada hayata
geçirilmiştir.
• Hazırlanan içerik ve takvim, İl Millî Eğitim Müdürlüğü kanalıyla okullarda
ilan edilerek başvuran okullardan belirlenen yaş ve sayıda öğrenci ile
uygulanması planlanan içerik doğrultusunda müze içinde atölye çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.
• Atölye çalışmalarına katılan çocuklara ön test ve son test yapılarak projenin
etki analizi belirlenmeye çalışılmıştır.
• Kültür ve eğitim alanında çalışan sivil toplum üyeleri, öğretmenler,
eğitim yöneticileri ve konuyla alakalı çalışmaları olan 50 kişinin katılımıyla
müze kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için eğitici eğitimi
düzenlenmiştir. Bu eğitim müfredatı, OKED ve proje ortakları tarafından
oluşturulmuştur.
• Proje faaliyetlerinin sonunda elde edilen kazanımlarla, ülkemizde müzecilik
kültürünün çocukları da kapsayacak şekilde gelişebilmesi için örnek bir
çalışma modeli olarak eğitim içerikleri ve proje sonuçları basılı materyal
haline getirilerek fayda sağlanması amaçlanmıştır.

Müzeyle Keşfediyorum