İKADDER, T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün hibe desteği ile yürüttüğü
“Değişen Dünyada Kadim Kurum: Aile Projesi”ni Nisan 2021 itibariyle tamamladı.
Projenin hedefleri;
• Aile ve aile bireylerine yönelik çalışma yapan kurum ve kuruluşların tanınırlığını ve ulaşılabilirliğini
artırmak,
• Bireylerin ihtiyaç duyduğu alanlarda sosyal hizmetlere ve çalışmalara ulaşmasını kolaylaştırmak,
• Aile ve aile bireylerine yönelik çalışan kurum, kuruluş ve kişiler arasında diyalog ve işbirliği zemini
oluşturmak,
• Aile sorunları kapsamında yeni ve etkili yaklaşımların belirlenmesi için farklı alanlardan uzmanların
ortak çözüm önerileri geliştirmesini sağlamak,
• Aile kurumunu gelecekte bekleyen tehlikelere karşı güçlendirmek olarak belirlendi.
Proje hedefleri çerçevesinde STK’ların ve aile kurumuna yönelik çalışanların katılımı ile çalıştaylar düzenlenerek
bir Politika Belgesi oluşturuldu. Mümkün olduğu kadar hem proje katılımcılarının hem de
İKADDER’in saha deneyimini yansıtmaya çalıştığımız bu belgenin, aile kurumunun kapasitesinin güçlendirilmesine
katkı sağlamasını ümit ediyoruz.
Ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanlardaki gelişim ve değişimler aile kurumuna da tesir etmiştir.
Küreselleşme başta olmak üzere, kadının çalışma hayatında yerini alması, teknolojik yenilikler, gıda endüstrisi,
moda, sinema, sosyal medya, özgürlük alanlarının genişlemesi, tıbbi gelişmeler ve daha birçok
faktör, aile yapısını ve rollerini derinden etkilemiş, aile kavramına ve aile bireylerine, hak ve sorumluluklarına
yeni tanımlar getirmiştir. Bu süreçten aile kurumunun ve bireylerin zarar görmeden, güçlenerek
çıkması için destek mekanizmalarının çok daha fonksiyonel bir görev icra etmesi gerekmektedir.
Ülkemizde başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar aile kurumunun
bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi, karşı karşıya kaldığı akut veya kronik problemlerle
başa çıkma becerisinin artırılması için çalışmalar yürütmektedir. Bu kitapta konu başlıklarına göre bu
desteklerin ana hattı ile içeriğine ve aile odaklı çalışan kuruluşların faaliyetlerine yer verilmiştir.
Proje faaliyetlerinin yürütüldüğü dönemde, dünyayı etkisi altına alan COVİD 19 sürecinde bireyler,
kendilerini güvende hissettikleri evlerine ve “aile”lerine sığındılar. Zorlu günlerin dayanışması kaçınılmaz
olarak toplumun en temel ve kadim biriminden “aile”den başladı. İşte tam da bu noktada en sağlam
kalemiz ailelerimiz için yapılacak her katkının çk önemli olduğuna inanıyoruz.
Ülkemizde aile odaklı yürütülen hizmetlerin bir haritasını çıkarmaya çalıştığımız bu çalışmanın aile kurumuna
ve bu alanda çalışan kuruluşlara katkı sağlaması temennisiyle…
İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (İKADDER)

Değişen Dünyada Kadim Kurum: Aile