T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya’ya Hollanda’da uygulanan şiddeti pro-
testo etmek amacıyla TÜRAP üyelerinin katkılarıyla bir kınama yazısı hazırlandı. Türkiye genelinden 116
kuruluşun imzaladığı bildiri metni, BM Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC) Kadının Statüsü 61. oturu-
munda New York’ta BM Genel Merkezinde başta ülke temsilcileri olmak üzere katılımcılarla paylaşıldı.
Ayrıca Hollanda temsilcisi Michelle Heyboer-Winklaar’a özel olarak iletildi ve Türkiye’den STK’ların pro-
testosu Hollanda Hükümetine bildirilmek üzere paylaşıldı. TÜRAP üyelerinin bu çalışması ulusal basında
yankı buldu.

Türkiye’nin Yedi Bölgesinden Tüm Dünyaya Basın Bildirisi