Bu araştırma TÜRAP (Türkiye Aile Platformu) “Aile ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu”nun hazırladığı stratejik plan çerçevesinde yapıldı. Bu plan, 9 farklı kitapçığı içeriyor. Daha önce yapılmış ve SEKAM yayınlarından çıkmış olan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayalı Politika Uygulayan Ülkelerde Kadın ve Aile/İzlanda-Finlandiya-Norveç-İsveç-Türkiye” kitabıyla birlikte ikinci kitabımızı da yayınlamış bulunuyoruz. Komisyon bu kitaplara dayalı olarak eğitim programları hazırlamayı ve ülke genelinde derneklerimiz aracılığıyla konuya ilişkin bir farkındalık kazandırmayı amaçlıyor. Kitabımızın bu amaca katkı sağlamasını temenni ediyoruz.

Bilimsel Araştırmalarda Kadın-Erkek Farklılıkları / Dr. Mücahit Gültekin