VİZYONER KADINLAR DERNEĞİ/VİKADER

 

Amaç ve Hedefleri

 • Demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, girişim, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, girişimcilere iş dünyasındaki statülerini sağlamlaştırmak ve ülke ekonomisine katkılarını artırmak amacıyla yürütmekte oldukları faaliyetlerde destek olmak.
 • Kadın hak ile özgürlüklerini korumak ve geliştirmeye yönelik politikalar üretmek.
 • Yatırımcıların kendi aralarındaki işbirliği ve dayanışmanın geliştirilmesi amacına yönelik faaliyetlerde bulunmak, bu çerçevede istihdam yaratacak girişimcilere destek olmak.
 • Kadının toplumun her alanında daha güçlü bir yer kazanmasını sağlamak için kadının; İş dünyasındaki, siyasetteki, ailesindeki statüsünü güçlendirmek.
 • Yatırımcılara bilgi, tecrübe, eğitim, vb. desteği sağlayarak, girişimci kadın sayısını artırmak.
 • Kadının siyasal yaşama aktif katılımını arttırmak, karar verme mekanizmalarında yer almaları için teşvik ederek bu konularda çalışmalar yapmak.
 • Yatırımcılara kamuoyunda güçlü bir imaj ve ağırlık kazandırmak.
 • Kadının evinde daha iyi bir eş, işinse daha iyi bir çalışan ve siyasal yaşamda daha donanımlı bir siyasetçi olmasına yönelik politikalar ve çalışmalar üretmek.
 • Türkiye’de liberal ekonomi kurallarının yerleşmesinin yanısıra, ülkenin insan ve doğal kaynaklarının teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullanımını; verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikaları desteklemek.
 • Kadınlara yönelik bilgilendirici eğitimler, konferanslar, seminerler ve söyleşiler düzenlemek, amaca uygun bu tür etkinliklere katılmak.
 • Toplumun aydınlanmasını çocukların ve kadınların çağdaş koşullar altında eğitilmesini sağlamak; Yetişkin eğitiminin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, bu konularla ilgili projeleri gerçekleştirmek, kadınlarımızın iş ve meslek sahibi olmalarına destek vermek.
 • Dernek yıl içinde elde ettiği gelirinin en az %70’ini amaçları doğrultusunda kullanılır.
 • Yoksullukla savaş ve yoksulluğun yok edilmesiyle ilgili projeler geliştirmek ve bu tür projelerde ortak olarak yer almak
 • Ülkede özellikle işsiz kadınlara iş kazandırma kapsamında işsizliği önleyici projeler üretmek, toplumsal barışa katkı sağlamak, yurt

 

Vizyon

Kadının toplumun her alanında daha güçlü bir yer kazanmasını sağlamak için kadının; ailesindeki, İş dünyasındaki, siyasetteki  statüsünü Türkiye başta olmak üzere Dünya’da güçlendirmek.

Misyon

Derneğimiz, toplumda kadının konumu ve statüsünü yükseltecek, kadının mesleki eğitim alması ve çalışma yaşamında daha çok yer almasını sağlayacak, iş dünyasının talep ettiği bilgi ve vasfı kazandıracak, kadınlara toplumun sunduğu fırsatlardan eşit olarak yararlanmasını sağlayacak eğitimler için projeler oluşturarak, gerektiğinde ekonomik ve siyasal alanlar ile hukuk ve sağlık konularında da çalışmalar yapar.