Toplumdaki kimsesiz çocukların sorunlarına dikkat çekmek Toplumu bu çocuklar konusunda Bilgilendirmek kimsesiz çocukların durumlarının daha iyi şartlara getirilmesi için çözüm yolları üretmek, Dernek üyeleri arasında dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak. Öğrenim gören muhtaç öğrencilere araç-gereç, burs, ulaşım vb. ayni ve nakdi yardımlar yapmak; amacı ile kurulmuştur.