24 Şubat 2016_seminer_5

24 Şubat 2016 tarihinde Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu (GİKAP)’nun merkezinde Türkiye Aile Platformu/TÜRAP’ın ortak projesi olan İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği/İKADDER’in koordinatörlüğünü yürüttüğü Öncü Kadınlar Öncü STK’lar Projesi Şubat Ayı Semineri gerçekleştirildi.

TÜRAP Genel Sekreteri ve İKADDER Yönetim Kurulu Başkanı Funda Akyol projenin gelecek programı hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra toplantı gündemini okudu.

Katılımcıların kısa kurum tanıtımlarının ardından SETA Ankara Toplum ve Kültür Araştırmacısı İpek Coşkun tarafından “STK’larda Saha Çalışması Ve Raporlama” başlıklı sunum gerçekleştirildi.

Coşkun, konuyu iki oturumda sundu; ilk oturumda raporlama öncesindeki hazırlığın nasıl ve ne aşamalarda gerçekleştiğini, ikinci oturumda ise raporlamanın nasıl etkin kılınabileceğini anlattı. Raporlamanın daha sağlıklı yapılması için araştırma probleminin çok önemli olduğundan ve araştırmanın bir problem üzerinden gidilmesi gerektiğinden bahsetti. Projenin gerekçesi, amaçları ve yöntemlerinin nasıl belirlenebileceğini anlatarak örnek bir raporlama üzerinden sunumunu gerçekleştirdi.

Bulguların analizini yaparken alt başlıkların belirlenmesinin raporlama sürecinde kolaylık sağlayacağının altını çizdi. Doğrulama çalıştayı ile her şey belirlendikten sonra ara raporun hazır hale getirilmesinin sunacağımız raporun geçerliliğini ve ispatını yapmak için önemli bir unsur olduğundan bahsetti. Son olarak etki analizini anlatarak sunumunu bitirdi.

Katılımcılardan duyurusunu yapmak istedikleri kurum faaliyetlerini duyuru panosuna asmaları ile program sonlandı.

24 Şubat 2016_seminer_7