İKADER_LOGO

ÖNCÜ KADINLAR ÖNCÜ STKLAR PROJESİ

Türap Genel Sekreterliğini yürüten İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği/İKADDER, T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 2010 yılında başlattığı “Sivil Toplum Kuruluşları için Proje Yardımları” Programı, 2015 yılı proje teklif çağrısı kapsamında “Öncü Kadınlar Öncü STK’lar” başlıklı projesi ile hibe...

turap_yeni_logo - Kopya

AİLE ve TOPLUM MERKEZİ

Aile ve Toplum Merkezi Günümüzde yaşanan değişime paralel olarak sosyal sorunlarda artış gözlemlenmekte birey, aile ve toplum sorunlarına çözüm üretmede yetersizdir. Sosyal sorunlar karşısında ilgisiz, tepkisizlik yerine ortak duyarlılık oluşturarak, organize olup çözüm üreterek...