STK’lar Geleceğin Liderlerini Arıyor Projesi

Yaşadığımız çağın ve coğrafyanın sorunlarına çözüm üretilmesinde STK’ların rolü ve önemi tartışılmaz bir gerçektir. Ulusal ve uluslararası alanda STK’lar toplumların itici gücüdür. Yasal süreçlerden, sanata, sağlık sektöründen eğitime kadar birçok alanda öncü STK’lar toplumu dönüştürecek önemli bir potansiyel kaynağıdır. Bu STK’larda nitelikli genç kadroların varlığı sosyal sorunların çözümü, hizmetlerin devamlılığı ve geleceğin inşası için son derece önemlidir.

Gençlik ve gönüllülük alanında hizmet veren birçok kurum bulunmakla birlikte gençlere uygulama/staj imkânı sunan çalışmalar sınırlıdır. Teorik bilgiler ancak uygulama çalışmaları ile yerleşmektedir. Bu kapsamda Projemiz ulusal ve uluslararası alanda deneyimli iki STK (İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği/İKADDER ve Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı/HEKVA) ile gençlere bu imkânı sağlayacaktır. Katılımcılar bu projenin sonunda kendilerini geliştirebilmek için gerekli teknik ve yöntemler hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olacaklardır.

Projenin ortakları: Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA/İstanbul), Türkiye Gençlerarası İletişim Platformu(TÜGAP/İstanbul), İmam Hatipliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İMHAD/İzmir), Gülnihal Derneği/Diyarbakır, Hanımlar Yardımlaşma ve Kültür Derneği (HANDER/Samsun)

Proje katılımcıları, deneyim kazanarak STK alanında bilgi ve becerilerinde meydana gelen artışla STK’larda gönüllü veya profesyonel olarak istihdam edilme olanağını bulacaktır. Böylece geleceğin genç liderleri ve gönüllüleri olarak STK’ların ihtiyacı olan hizmet odaklı lider vasfı taşıyan nitelikli insan gücü ihtiyacı karşılanacaktır.