Türap Genel Sekreterliğini yürüten İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği/İKADDER, T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 2010 yılında başlattığı “Sivil Toplum Kuruluşları için Proje Yardımları” Programı, 2015 yılı proje teklif çağrısı kapsamında “Öncü Kadınlar Öncü STK’lar” başlıklı projesi ile hibe almaya hak kazandı.

7–8 Kasım 2015 tarihlerinde Samsun’da düzenlenen TÜRAP V. İstişare Grubu İl Toplantısında “Öncü Kadınlar Öncü STK’lar”  projesinin TÜRAP Ortak Projesi oyçokluğuyla olmasına karar verildi.

Projenin genel amacı, kadınların sosyal,  kültürel, ekonomik hayatta ve aile yaşamındaki rollerinin güçlendirilmesi, kadının ve aile kurumunun statüsünün yükseltilmesidir.

Projenin özel amacı kadın STK’ların oluşturduğu 1995 yılında kurulan Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu/GİKAP işbirliğiyle;

-          Kadın ve aileye yönelik faaliyetleri bulunan STK’lar arasında iletişim, bilgi akışı, istişare ve işbirliği zemini yapılandırmak, kadın STK’ların kapasitesini yükseltmek ve bu modelin uygulanması için gerekli tanıtım çalışmalarını gerçekleştirmek,

-          Toplumsal sorunların çözümünde STK’ların güçlerini birleştirerek kaynaklarını efektif kullanmaları ve deneyim paylaşımı yapmalarını sağlamak,

-          Aile yaşamına, öz değerlerine duyarlı, geleceğin dünyasını inşa eden kadınların sivil alanda aktif rol almalarını sağlamaktır.

Projenin Hedefleri

-          İstanbul’da faaliyet gösteren kadın STK’lar arasında düzenli, sürdürülebilir bir zeminde iletişim, istişare, kalıcı diyalog, işbirliği zemini oluşturmak,

-          Kadın STK’ların kapasitelerinin gelişmesine katkı sağlamak

-          İstanbul’da faaliyet gösteren en az 100 kadın STK’nın katılacağı dijital bilgi akışı ortamları kurmak

-          Kadın, aile ve kadın STK’larla ilgili bilgi ve fırsatların kolay ulaşılabilir olmasını sağlamak

-          Yapılan çalışmaları belgelemek, oluşturulan modeli kitap haline getirmek.

Her ayın son Çarşambası gerçekleşecek olan seminer programlarıyla STK’larla;

-          STK’ların kurulması, yönetilmesi için mevzuat ve pratik bilgilerin paylaşılması

-          Gönüllü yönetimi ilkeleri, STK’larda profesyonel ekip oluşturma

-          Sekretarya yönetim ilkeleri

-          Karar alma süreçlerine katılım, lobicilik ve ilişki geliştirme

-          STK’larda sürdürülebilirlik, şeffaflık, bağımsızlık gibi konuların işlenmesi planlanmaktadır.

www.gikap.org

Öncü kadınlar vinil afiş - Kopya