AİLE ODAKLI MEDYA İZLEME VE DEĞERLENDİRME PROJESİ (AİLEMİZ-P)

 

“Aile değerlerine saygılı, çocukların ve gençlerin duygusal ve zihinsel gelişimlerini önemseyen, sorumlu, bilinçli bir medya” sloganıyla yola çıkan İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (İKADDER), bir proje hazırladı.

Araştırmalar ülkemizde izleyicilerin  % 85’inin televizyon yayınlarından şikâyetçi olduğunu, ancak sadece % 2,5’unun tepkilerini ilgili kurumlara ilettiklerini göstermektedir. AİLEMİZ-P, tepkilerin ilgili kurumlara iletilmesinde kolaylaştırıcılık ve rehberlik fonksiyonu görecektir. Bu kapsamda gönüllü kuruluşların desteği ile yürütülen önemli bir sosyal sorumluluk projesi özelliği taşımaktadır.

Ailemiz-P, STK Türkiye Aile Platformu (TÜRAP), Türkiye STK Çocuk ve Genç Platformu (T- STK ÇOGEP) ve Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu (GİKAP) katılımcısı gönüllü kuruluşlar tarafından kabul gördü, ortak proje olarak seçildi ve Türkiye genelinde etkinlik zemini buldu.

Proje kapsamında T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile işbirliği protokolü, Türkiye’nin farklı illerinden gönüllü kuruluşlarla işbirliği sözleşmesi imzalandı.

AİLEMİZ-P Koordinatörlüğü,  başta ebeveynler olmak üzere duyarlı bireyleri göreve çağırıyor. Projeye katılmak isteyen gönüllüler, 7 kişilik gruplar oluşturuyor, ailemizprojesi.org’dan üyeliklerini gerçekleştiriyor. İşbirliği yapılan STK’lardan birisi kanalıyla projeye dahil oluyor. Web sitesindeki anket formunu doldurarak aile kurumu ve bireyleri açısından ayın en faydalı ve en zararlı televizyon programının seçilmesine katkı sağlıyor. Seçilen programlar Proje Koordinatörlüğünce web sitesinde ilan ediliyor. 7 kişilik gruplar ilan edilen programlara önceden hazırlanmış dilekçe formları üzerinden RTÜK, TV kanalı, Program yapımcısı ve ana sponsor firmaya tepkilerini iletiyor. Bireyler çalışmalarını yaparken ihtiyaç duydukları bilgilere web sitesi ve Proje Rehberinden ulaşabiliyorlar.

Projede faydalı yayınlara teşekkür edilmesi ve ödüllendirilmesi de öngörülüyor.Proje tümüyle önceden hazırlanmış dilekçe ve rapor şablonlarıyla dokümanter olarak yürütülüyor. Tüm Türkiye’den yedili grupların dilekçeleri STK’lar kanalıyla raporlanarak Proje koordinatörlüğüne iletiliyor.

AİLEMİZ-P kapsamında elde edilen sonuçlar raporlaştırılarak kamuoyu, ilgili bakanlıklar, RTÜK, TV kanalları, yapımcılar ve sponsorlar ile paylaşılacak, böylece duyarlı bireylerin gayreti, sessiz kitlelerin sesi medyada bir dönüşüm sağlayacaktır.  

Web Sitesi: www.ailemizprojesi.org