marmara

 

 

 

 

 

 

 

TÜRAP GENEL KOORDİNATÖR VEKİLİ: FİRDEVS TAVUKÇU, REGAİP BOSTAN

MARMARA BÖLGESİ TÜRAP ÜYELERİ

Ankara – Birlik / Türkiye Kadınlar Kültür ve Dayanışma Birliği/T.KAD-BİR 0312 336 60

İstanbul – Birlik / İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği/İDSB 0212 531 52 52

KocaeliPlatform / Kentin Kadınları Platformu/KENT-KA 444 3 703

İstanbul – Platform / İnsani Değerler Platformu/İDEP

İstanbul – Platform / Anadolu Yakası Sivil Toplum Kuruluşları Platformu/AYSİT 0216 452 86 82

İstanbul – Platform / Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu/GİKAP0212 532 69 85

İstanbul – Platform / Platform Türkiye Gençler Arası İletişim Platorm /TÜGAP 0216 572 55 69

İstanbul – Platform /  Türkiye STK Çocuk ve Gençlik Platformu/T-STK ÇOGEP – 0212 519 59 19

İstanbul – Vakıf / Bilim ve İnsan Vakfı 212 533 04 55

İstanbul – Vakıf / Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı /HEKVA 0212 632 69 76-77

İstanbul – Vakıf / Vakıf Haseki Kadın Vakfı/HAKVA 212 632 26 39

İstanbul – Vakıf / İnsan Gelişimi ve Toplumsal Eğitim Vakfı /İGETEV 0216 326 64 02

İstanbul – Vakıf / Sıcak Yuva Vakfı 0212 587 53 32

İstanbul – Vakıf / Türk Gençlik Vakfı/TGV 216 343 83 83

İstanbul – Vakıf / Öz Kevser Vakfı 0212 613 77 66

İstanbul – Vakıf / Asitane Vakfı 0212 533 78 34

İstanbul – Vakıf / Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı/HAYAT Vakfı 0212 586 97 52

Bursa – Dernek / Aile Akademisi Derneği 0224 225 47 41

Bursa – Dernek / Hanımlar Kültür ve Dayanışma Derneği/HAKÜDAD 0224 223 72 06

Bursa – Dernek / Nilüfer Hatun Aile Kültür Sanat Eğitim Derneği

Konya – Dernek / Gül Madde Bağımlılarını Kurtarma ve Gençlik Derneği 0332 234 33 88

İstanbul – Dernek / Aileyi Koruma ve Destekleme Derneği/AKODER

İstanbul – Dernek / Aydost Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği/AYDOST

İstanbul – Dernek / Bağımsız Yaşam Derneği/BAYDER   0212 659 48 29

İstanbul – Dernek / Entelektüel Bakış Derneği/EBADER 0505 259 96 54

İstanbul – Dernek / Erdem Kültür Ahlak ve Dayanışma Derneği/ERDEM-DER 0212 428 37 57

İstanbul – Dernek / Ev Kadınları Kültür ve Dayanışma Derneği/EVKAD 0212 527 08 92

İstanbul – Dernek / Felakette Acil Yardım Derneği/FAYDER 0212 514 96 37

İstanbul – Dernek / Genç Diyalog Grubu/DİYALOG-G 0212 523 71 87

İstanbul – Dernek / Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği/GÜLBERENK

İstanbul – Dernek / Hanımlar İlim ve Kültür Derneği/HİKDE 0212 588 45 96

İstanbul – Dernek / Dünya Hapkido Derneği/DÜHA 0216 418 61 06

İstanbul – Dernek / İstanbul Fatihleri İzci Kulübü Derneği/İFİK 0 533 170 12 34

İstanbul – Dernek / İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği /İKADDER 0212 527 05 25

İstanbul – Dernek / Mavi Haliç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği0212 631 47 44

İstanbul – Dernek / Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği   212 659 59 30 F: 212 659 20 22

İstanbul – Dernek / Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği/OKED 216 631 88 34

İstanbul – Dernek / Özlenen Çocuk ve Gençlik Derneği/ÖZLENDER 0212 519 59 19

İstanbul – Dernek / Süreyya Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği/SÜREYYADER 216 452 86 82

İstanbul – Dernek / Uluslararası Hakların Korunması ve Eğitim Derneği/HAKEDER 216 465 18 37

İstanbul – Dernek / Uluslararası Kadın ve Aile Derneği/UKADER 0212 532 69 85

İstanbul – Dernek / Umut Çatısı Derneği  212 531 08 21

İstanbul – Dernek / Umut Çatısı Spor Kulübü Derneği 212 533 04 55

İstanbul – Dernek /  Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği/AKDER

İstanbul – Dernek / Uluslararası Gençliği Topluma Kazandırma ve Eğitim Derneği/UKTEDER 0216 597 07 19

İstanbul – Dernek / Vizyoner Kadınlar Derneği/VİKADER 0212 479 68 68

İstanbul – Dernek / Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği 0216 443 91 86

İstanbul – Dernek / Asitane Kültür Sanat Eğitim ve Dayanışma Derneği 0212 533 78 34

İstanbul – Dernek / İstanbul Gençlik ve Düşünce Kulübü Derneği/GENÇDÜŞÜN 0212 532 30 78

İstanbul – Dernek /  Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği/ 0216 695 1501