1970847_235618919957299_137553731_n

KENTİN KADINLARI PLATFORMU/KENT-KA

Kentin Kadınları Platformu Kocaeli çapında faaliyet gösteren ve kar amacı gütmeyen bir oluşumdur. Platform, bugün farklı sektörlerde aktif olarak çalışan kadınların destekleriyle kurularak hizmet vermektedir. Kentin Kadınları Platformu, Kocaeli’nde bulunan vakıf, dernek, siyasi parti temsilcileri, seçilmiş yerel yöneticiler, iş kadınları, siyasi aktörlerin eşleri, esnaf bayanlar, akademisyenler ve gönüllü katılımcılardan oluşmaktadır.

Platform; eğitim, kültür, sınıf, düşünce farkı gözetmeksizin kent içinde yaşayan tüm kadınların, kent yönetiminde karar alma süreçlerinde aktif rol almaları demokratik katılımcı yapının güçlendirilmesini hedeflemektedir.
Kadınların, Platform çalışmaları neticesinde ortaya çıkan talep ve çözüm önerileri hakkında projeler üretilmesinde aktif rol almalarını sağlamaktadır.
Kente ait tüm kültür ve değerlerin yaşatılması ve tüm maddi manevi değerlere sahip çıkarak kentlilik bilincinin oluşturulmasını hedeflemektedir. Etnik köken ve memleket farklılığı gözetmeden yaşadıkları kent içinde yaşayanlar olarak genci ile yaşlısı ile sahiplenerek daha çağdaş, daha sağlıklı toplumlar oluşmasına katkıda bulunmak istemektedir.