SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
TÜRKİYE AİLE PLATFORMU/STK TÜRAP
KAPASİTE TESPİT FORMU
(Aile ve Aile Bireylerine Yönelik Faaliyetler)