Birim

Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu/TÜBAM- P

Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu/TÜBAM- P  Platformun Dayanağı 5253 sayılı Dernekler Kanununun 25. Maddesinde “dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri STK’lar ile

Toplumsal Cinsiyet ve Aile Komisyonu

Toplumsal Cinsiyet ve Aile Komisyonu Genel Bilgi: Komisyon,1-2 Kasım 2013 tarihinde TÜRAP İstişare Grubu kararıyla kuruldu. Komisyon Üyeleri: Aile Akademisi Derneği – Bursa (Komisyon Başkanlığı Görevini Yürütmektedir.) İstanbul Kadın ve

Engelli ve Aile Birimi/T-STK ENAP

Engelli ve Aile Birimi/T-STK ENAP Genel Bilgi: Birim 16-17 Mayıs 2015 tarihinde III. Genel Meclis Toplantısında, TÜRAP İstişare Grubu kararıyla kuruldu. Kurucuları: Umut Çatısı Derneği, Umut Çatısı Spor Kulübü Derneği,

Kadın ve Aile Birimi/T-STK KAP

Kadın ve Aile Birimi/T-STK KAP Madde 2: Birim Tanımı ve Yasal Dayanağı:    T-STK KAP, STK Türkiye Aile Platformu (TÜRAP) organlarından biridir. TÜRAP Mutabakat Tutanağı ve İçtüzüğünde Birim kuruluşu ile ilgili

Türkiye Çocuk Evleri Platformu /TÜÇEV-P

Türkiye Çocuk Evleri Platformu /TÜÇEV-P Kuruluş Tarihi: Komisyon 18 Mart 2015 tarihinde TÜRAP Birimlerinden T-STK ÇOGEP’e bağlı olarak kuruldu. Genel Merkez: TÜÇEV-P’nin çalışmalarında koordinasyon sağlayan ve sekretaryadan sorumlu merkez. Kurucuları:

Türkiye STK Çocuk ve Genç Platformu/T-STK ÇOGEP

STK TÜRKİYE AİLE PLATFORMU/TÜRAP ÇOCUK/GENÇ VE AİLE BİRİMİ T-STK ÇOGEP Tanımı ve Yasal Dayanağı:      T-STK ÇOGEP, STK Türkiye Aile Platformu (TÜRAP) organlarından biridir. TÜRAP Mutabakat Tutanağı ve İçtüzüğünde Birim kuruluşu