ÖZLENDER’in T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü hibe desteği ile İstanbul Kadın Kuruluşları Derneği/İKADDER ortaklığıyla yürüttüğü “Çocuksuz Ailelerle Yüz Yüze Projesi” 2018 yılı Eylül ayı itibari ile saha çalışmalarına başlamış, Haziran 2019 itibariyle tamamlanmıştır. Projede; çocuksuz ailelerin sorunlarının tanımlanması, çözüm üretilmesi ve sosyal hayata katılımlarının artırılması hedeflenmiştir. Çocuksuz aileler, kendilerini ifade etme konusunda zorlanmakta, yaşadıkları bu yokluktan dolayı suçlanmakta, zaman zaman aile birlikteliklerini korumak için özel çaba göstermeleri gerekmektedir. Bu proje ile yaşanan sorunları bireylerin kendi ifadeleriyle görünür kılmanın önemine inanarak hareket edilmiş, konu çok boyutlu olarak ele alınmıştır. Proje etkinlikleri ile çocuksuzluk konusunun toplum tarafından doğru anlaşılmasına zemin hazırlanarak, bireylerin bu yoklukla mücadelede, yeni bakış açıları kazanmalarına katkı sağlamaya gayret edilmiştir.

Projenin Amacı: Çocuksuz ailelerin mevcut sorunlarının/durumlarının analizini yapmak, temel problemlerinden olan toplumsal baskı ile mücadele etmeleri için rehberlik etmek, konuyu psikolojik, sosyolojik, dini, felsefi ve yasal yönleriyle ele alan bir bilgi kaynağı oluşturmaktır.

Çocuksuz Ailelerle Yüz Yüze