1 Temmuz 2018 tarihinde İstanbul’da toplumsal değerlerimize, aile yapımıza ve inancımıza meydan okumak amacıyla “Sözde Onur Yürüyüşü” başlığıyla bir etkinlik planlanmış, İstanbul Valiliği tarafından adı geçen yürüyüşe izin verilmemiştir.

Geçmiş yıllarda bu yürüyüşlerde ahlak ve değerlerin ayaklar altına alındığı, özgürlüğün kuralsızlık kılıfıyla sergilendiği söylem ve görüntüleri kaygıyla izledik.

Ana temasını “sınırlarla savaşmak” şeklinde ifade eden  organizatörler bu savaşı kime karşı yürütüyor?  Yaratılıştan sahip olduğumuz cinsiyetlere, toplum değerlerine, ahlaka yönelik bu savaşın bedelini çocuklarımızın ve gençlerimizin ödemesine izin vermeyeceğiz.

Bu hareket, pornografiye, fuhuşa ve daha birçok sektöre “kurban” devşirmektedir.

İnsan hakları paketiyle karşımıza çıkarılan bu yapı bahsedilen sektörleri büyütmek için insanları, aileleri ve toplumu parçalamaktadır. Neslin devamını engellemekte, bulaşıcı hastalıklıları yaygınlaştırmaktadır. Yürüyüşlerde slogan, duruş ve söylemlerle İslama aleni hakaret edilerek, Türk Ceza Kanununda  Madde 216/3’te belirtilen ”  Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca  açıkça suç işlenmektedir.

Bizler aşağıda imzaları bulunan Türkiye’nin farklı illerinden 124 Sivil Toplum Kuruluşu olarak toplum değerlerimizin korunması adına bu ve bu tür etkinliklerin gerçekleşmesine izin vermeyen sayın yetkililerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.