Hız ve başarı odaklı bir çağda yaşıyoruz. Kendimiz veya kendi takımımız her şeyden daha öncelikli.

“Biz daha iyi olmalıyız, en iyi biz olmalıyız.”

Bu iddia maalesef küçük yaştan itibaren bir kültür olarak bize dayatılıyor, sınav odaklı eğitim sistemi ile pekiştiriliyor. Toplum bize mesajını çok sert veriyor ve sık sık da tekrarlıyor: “Önce kendini kurtar! Eğitimini al, kariyerini yap!”

Hayallerimizin standartları da benzer: Oturulacak ev, iyi bir araba, lüks bir tatil, en son teknoloji telefonlar, bilgisayarlar…

Bir ömrü harcadığımız bu hayaller mutluluğun anahtarı olmaktan ne kadar uzak!

Elinizdeki bu kitap, bu düzene meydan okuyabilen bir grup gönüllü kadının hayırda yarışmak için yürüdüğü yolun sonunda oluşturduğu modelin bir çıktısıdır.

Toplumsal meselelere Allah’ın rızası doğrultusunda çözüm bulmaya çalışan, diliyle, yaşantısıyla ve ahlakıyla örneklik teşkil eden bu kadınlar bizim için öncüdür.

“Ben” dememişlerdir.

“Benim takımım” da dememişlerdir. Farklı alanlarda çalışan STK’ları bir araya getiren modeli oluşturabilmek için yıllarını vakfetmişlerdir.

Bu “Öncü Kadınlar” arasında yer alan, yıllardır öğrencisi olmanın mutluluğunu yaşadığım Dr. Gülsen ATASEVEN bir okuldur. Dersi birlik, sınavı beraberlik, diploması kurumsallık olan bir okul…

Dr. Gülsen ATASEVEN, 1970’li yıllarda başladığı Sivil Toplum hizmetlerinde kuruluşları iletişim, istişare ve işbirliği zemininde buluşturmak için emek vermiştir. Her zaman yasal sınırlar içinde çalışmıştır. Gençlere alan açmayı öncelemiştir.

1990’lı yıllardan itibaren Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu (GİKAP), Türkiye STK Çocuk ve Genç Platformu (T-STK ÇOGEP) ve STK Türkiye Aile Platformu (TÜRAP) başta olmak üzere bir çok Platformun kurucuları arasında yer almıştır.

İşte bu kitap da bu Platformların kullandığı yapılanma modelinden diğer STK’ların da istifade edebilmesi için hazırlanmıştır.

Emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimle…

Funda OZAN AKYOL

İKADDER Yönetim Kurulu Başkanı

Öncü Kadınlar Öncü STK’lar Projesi Koordinatörü

BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞU MODELİ PLATFORMLAR