GÜL MADDE BAĞIMLILARINI KURTARMA VE GENÇLİK DERNEĞİ

Kuruluşu

2004 Yılında birkaç gönüllünün, madde bağımlılığı ile hayatları karartılan gençleri tanımasıyla birlikte küçük çaplı bir gönüllülük hareketi olarak başlatılan derneğimiz, 03.03.2011 yılında resmiyetine kavuşarak gençlere yönelik, özellikle manevi terapi, motivasyon ve sanatsal faaliyetlerle bağımlı gençlere ve ailelerine umut ışığı olan gönüllülerimiz, dernekleşme sürecinden sonra kurumsal yaklaşımlar ve imkanlar doğrultusunda daha geniş kapsamlı faaliyetlerin temelini atmıştır. Yüzlerce bağımlı gencin hayata tutunmasına yardımcı olmuştur.

Amacı

Madde Bağımlısı kişilere, sağlıklı bir toplum oluşturmak için milli, kültürel, ahlaki ve sosyal çalışmalar yaparak, eğitim, öğretim, bilimsel faaliyetlerinde bulunmak, sınıf farkı gözetmeksizin insanların sosyal gelişimini sağlamaktır. Muhtaç olan madde bağımlılarına maddi, manevi, ayni yardımlarda bulunmak, sağlık tedavilerine yardımcı olmak, bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek amacı ile kurulmuştur.

Misyonumuz

Madde Bağımlılığı kapsamında risk altında bulunan çocuklar ve ailelerin yapacak eğim faliyetleri ile madde bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturmak.

Vizyonumuz

Öncelikle Konya’da daha sonra Türkiye’de alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile ilgili sorunların tedavisi, rehabilitasyonu ve önlenmesi ile alakalı tüm aktivasyonlarda yer alan bir kuruluş olarak bilinmek, bağımlılık tedavisinin kolay ulaşılabilirliği, maliyet etkili ve kalite odaklı bir yaklaşım ile gelişmesini güven unsuru üstüne kurmak; hasta ve hasta yakınlarında memnuniyet yaratarak ilk akla gelen ve birinci sırada tercih edilen hizmet sunucu olmaktır.

Rehabilitasyon Sürecinde Uygulananlar

Dernek olarak öncelikle hastaların sosyal, ekonomik yapılarını tanıyıp her hastaya bireysel olarak yaklaşıyoruz. İlaç tedavisi alması gereken hastaları AMATEM’e gönderiyoruz.

Eğer hastanın ilaç tedavisi alması gerekmiyorsa ya da aldığı ilaç tedavisinden sonra biz dernek olarak konuya el atıyoruz. Derneğimizde gönüllü çalışan, Aile Danışmanı ve psikolog arkadaşların, Psikolojik tedavilerde; riskli alanların tespiti, gevşeme egzersizleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma arzusuyla ve düşüncelerle başa çıkma, tekrar başlamayı önleme teknikleri, ısrarlara karşı koyma eğitimi uygulanmaktadır. Bireyin kendini tanıması ve diğer ruhsal sorunlarıyla başa çıkmayı öğrenmesi de opiyat (eroin, kodein, dolantin vb.) tedavisinin hedefleri arasındadır.

Bireysel psikolojik destek ve grup tedavilerine en az 6 ay süreyle devam edilmesi, tedavinin başarısını artırmaktadır. Aynı zamanda ailenin de opiyat (eroin, kodein, dolantin vb.) bağımlılığı ile ilgili seminer ve terapilere katılması da önerilmektedir.

Bizim yaptığımız iş bu insanlara güvenli ortam oluşturmak bu insanları sosyal faaliyetlere örneğin Resim, Ebru, Çini, Bilgisayar, İngilizce, Kuran-ı kerim kurslara madde bağımlı gençlere gönüllü dernek üyeleri tarafından sağlanmaktadır; ileriki hedeflerimizden biri hastalarımızı mesleki kazanımlar sağlamaktır. Yapılan çalışmalar gönüllü dernek üyeleri tarafından yapılmaktadır.