xczxc

AFİFE HATUN KÜLTÜR EVİ DEPRESYONLA MÜCADELE SEMİNERLERİ

Modern dünyanın salgın hastalığı haline gelen depresyon başta bilim insanları olmak üzere toplumdan her kesimin gündeminde. Depresyonun kadınların yüzde yirmisini, erkeklerin yüzde onunu, ergenlerin ise yüzde beşini etkilediğini söyleyen uzmanlar sayının hızla arttığını ifade ediyor.”

Toplumun yarısının oluşturan ve diğer yarısını da yetiştiren kadınlarımızın depresyon konusunda bilinçlerini yükseltmek ve farkındalıklarını arttırmak amacı ile “Depresyonla Mücadele Ediyoruz” üst başlığında yedi haftalık seminer programı hazırlanmıştır.

Program kapsamında verilen seminer konuları birbirinden bağımsız ancak ana temaya vurgu yapan başlıklar olarak, kadınlarımızın ihtiyaçları ve sorunları göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.

Seminerlerin sorun tespitinden ziyade çözüm odaklı olarak sunulması önceliklenmiş,bu sebeple bilimsel, akademik ve teorik bilgi içeren sunumlar şeklinde değil,gerçekçi ve uygulanabilir çözümler üretecek söylemler şeklinde sunulması ilke olarak benimsenmiştir.
Programda depresyonla ilgili, tıbbın alanına girmeyen, teşhis tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini göz ardı etmeyen bir anlayışla konu ile ilgili farkındalık oluşturmak ve muhatap kitleye moral, motivasyon ve  manevi destek vermek hedeflenmiştir.

EYÜP belediyesi ERDEMDER işbirliği ile  Afife Hatun Kültür Evi’nde gerçekleştirilen program yedi haftanın sonunda Belediye Başkanı Sayın Remzi AYDIN’ın  katılımcılara  “Katılım Belgesi” takdim etmesi ile sona ermiştir.