STK Türkiye Aile Platformu/TÜRAP

VI. İSTİŞARE GRUBU İL TOPLANTISI

Türkiye Genelinden STK’ların Katılımı ile Gerçekleşiyor.

Türkiye’nin en büyük Aile Platformu TÜRAP’ın VI. İstişare Grubu İl Toplantısı; T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı himayesinde, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya’nın katılımı ile “Aile Odaklı STK’larda Vizyon Geliştirme” kapsamında 19–20 Kasım 2016 tarihlerinde Basın İlan Kurumu Bayramoğlu Tesisleri/Darıca Kocaeli’nde yapılacaktır.

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişimi, yasal sınırlar çerçevesinde çalışan, toplumun ortak değerleriyle barışık, güçlü, üretken ve vatansever STK’ların önemini bir kere daha ortaya koymuştur. TÜRAP Toplantıları, vatan müdafaasında çok önemli bir fonksiyon icra eden bu kuruluşların ülke genelinde kendi aralarında ve kamu kurumlarıyla güçlü ve sürdürülebilir ilişkiler geliştirmesi için gerçekleştirilmektedir.

TÜRAP VI. İstişare Grubu İl Toplantısı’na Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden de STK’lar iştirak edecektir. İstanbul, Ankara, Kocaeli, Şanlıurfa, İzmir, Samsun, Konya, Bursa, Karaman, Malatya, Zonguldak ve Antalya’dan aile ve aile bireylerine yönelik çalışan STK’ların temsilcileri,  iletişim, istişare ve işbirliği zemininde buluşacaklardır.

Aile çalışmalarının ülkemizde ve dünyadaki durumunun bir fotoğrafını çekmek üzere T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş bir sunum yapacaktır.  “Aile Odaklı Çalışan STK’lar İçin Yeni Faaliyet Alanları/Çalışılması Elzem Konular” başlığı altındaki bu sunumla kuruluşların perspektif geliştirmesine katkı sağlanacaktır.

Avrupa Birliği’nin STK’lara yönelik sunduğu imkânlar kapsamında T.C. AB Bakanlığı Uzmanı Makbule Okat, “2017 AB Hibe Programları ve STK’lara Yönelik Fırsatlar” başlıklı bir sunum gerçekleştirecektir.

6 aylık çalışma döneminde yapılan TÜRAP Genel Merkez, Birim ve Komisyon çalışmaları değerlendirilecek; kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı, engelli ve bağımlılardan oluşan hedef kitleler için yeni çalışma başlıkları istişare edilecektir.

Programın ikinci günü TÜRAP vizyonuna katkı sağlanması için eş zamanlı yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilecek, küçük çalışma gruplarında bir araya gelen STK temsilcileri, farklı şehirlerden STK’ların spesifik başlıklarda ortak çalışma ilkelerinin belirlenmesine katkı sağlayacaktır.  Program hazırlanan raporların sunulması ile sona erecektir.