STK Türkiye Aile Platformu/TÜRAP

V. İL İSTİŞARE GRUBU TOPLANTISI’nı Samsun’da gerçekleştiriyor.

 

Türkiye’nin en büyük Aile Platformu TÜRAP, Samsun’da “Mültecilerin Aile Kurumuna Etkileri” ni değerlendiriyor.

Türkiye iki milyonun üzerinde mülteciye ev sahipliği yapıyor. Mültecilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi kadar toplumsal yapıya uyumlarının sağlanması, sosyal problemlere etkilerinin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sorun alanlarının çözüme ulaştırılması da son derece önemlidir. Ancak şu ana kadar ülkemizde mültecilerin aile yapısına etkilerini içeren bir araştırma yapılmamıştır. TÜRAP bu sorunların cesaretle konuşulabileceği bir Platformu Samsun’da oluşturuyor.

TÜRAP V. İl İstişare Grubu Toplantısı, 7-8 Kasım 2015 tarihlerinde 09.00-18.00 saatleri arasında Serra Otel Konferans Salonu/Samsun’da yapılacaktır. Programa Türkiye’nin farklı illerinden aile ve aile bireylerine yönelik çalışan Sivil Toplum Kuruluşları katılacaktır. Toplantı, Hanımlar Yardımlaşma ve Kültür Derneği/HANDER ve Dost Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği/DOSTDER ev sahipliğinde Samsun Büyükşehir Belediyesinin sponsor desteği gerçekleşecektir.

Programda;

PANEL:

“Mültecilerin Türk Aile Yapısına Etkileri, Yeni Sorun Alanları ve Çözüm Üretme Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü”

  • Oturum Başkanı: Psikolog, Aile Danışmanı Halise MUTLU (Dost Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı)
  • “Ülkemizdeki Sığınmacıların  Karşılaştıkları Sosyal İçerikli Entegrasyon  Sorunları ve Çözüm Önerileri (Samsun Örneği)” Doç. Dr. Metin YILMAZ
  • “Mülteci, Yeniden Varolma Süreci” Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul TAŞ
  • “Türkiye’deki Suriyeli Aileler”  Müberra GÖRMEZ EMİN
  • BİRİM VE KOMİSYON ÇALIŞMALARI

-          “Türkiye STK Çocuk ve Genç Platformu/T-STK ÇOGEP”

-           “Türkiye Çocuk Evleri Platformu/TÜÇEV-P”

-          “Türkiye Bağımlılık Mücadele Platformu/TÜBAM-P”

-           “Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları Engelli ve Aile Platformu/T-STK ENAP

-          “Toplumsal Cinsiyet ve Aile Komisyonu” çalışmaları değerlendirilerek, TÜRAP’ın yeni faaliyet alanları müzakere edilecektir.