Toplantı 28 Eylül 2012 tarihinde Konya’da Çağdaş Aile Derneği ev sahipliğinde Bera Otel’de Genel Koordinatör Ayşe Serap ŞAHİNER moderatörlüğünde yapıldı. Programa, TÜRAP İstişare Grubunda yer alan 22 STK’dan 30 temsilci katıldı. Toplantıya misafir statüsünde 7 STK ve 7 Basın-Yayın kuruluşundan toplam 19 kişi iştirak etti. Toplantıda Genel Koordinatör raporu Ayşe Serap ŞAHİNER, Genel Sekreter raporu Funda AKYOL, alınan kararlar Nurten CECELİ tarafından sunuldu. Ev sahibi Çağdaş Aile Derneği Başkanı Hüseyin Bulut tarafından dernek çalışmalarıyla ilgili kısa bir tanıtım yapıldı. Toplantıda; Hukuk Komisyonu, Eğitim Komisyonu, Sosyo-Kültürel Etkinlikler Komisyonu kurulmasına karar verildi. Toplantıdan hemen sonra TÜRAP Sosyo-Kültürel Etkinlikler Komisyonu ilk Toplantısını yaptı. İstişare Grubu Temsilcilerinden bir kısmı Konya’da kalarak diğer STK’larla fikir alışverişinde bulundu.