STK Türkiye Aile Platformu/TÜRAP

II. Genel Meclis Toplantısı (10 Mayıs 2014- MALATYA)

 

Doğal ailenin bütünlüğünü, özdeğerleri referans kabul eden gönüllü kuruluşların oluşturduğu STK Türkiye Aile Platformu/TÜRAP ikinci yılını tamamladı. Gerek ülkemizde, gerekse dünyadaki sosyal sorunların çözümü için aile kurumunun varlığı tartışılmaz bir gerçektir. TÜRAP sağlıklı nesillerin yetişeceği güçlü, sağlıklı ve doğal aile idealiyle çalışan, yıkıcı, parçalayıcı, gruplara ayırıcı bir bakış açısını reddeden, özdeğerlerimiz doğrultusunda hizmet eden 54 STK’nın Karar Organında görev aldığı Türkiye genelindeki tek Aile Platformudur.

TÜRAP II. Genel Meclis Toplantısı, 10 Mayıs 2014 tarihinde 10:00-18:00 saatleri arasında Malatya Akkoza Otel’de yapılacaktır. Programa Türkiye’nin farklı illerinden aile ve aile bireylerine yönelik çalışan Sivil Toplum Kuruluşları katılacaktır. Toplantı, Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (BİLSAM) ev sahipliğinde gerçekleşecektir.

Program “Modern Dünyada Aileyi Tehdit Eden Sorunlara Genel Bir Bakış” başlıklı panelle başlayacaktır. Panelde madde bağımlılığındaki artış, aile içi iletişim problemleri ve doğal aileyi tehdit eden sorunlardan biri olarak eşcinselliğin yaygınlaştırılmasına karşı TÜRAP’ın duruşu başlıkları ele alınacaktır.

TÜRAP’ın vizyon ve misyonu doğrultusunda hazırlanan “TÜRAP Üyelerinin En İyi Uygulamalarını Yaygınlaştırma Programı” ilan edilecektir. Bu Program,  “AHLAK, AİLE ve TOPLUM” başlıkları altındaki çalışmalarda TÜRAP üyelerinin en iyi uygulamalarını, belirlemek, desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla oluşturulmuştur.

Toplantıda “Toplumsal Cinsiyet ve Aile Komisyonu” , “Bağımlılık Mücadele Komisyonu” çalışmaları değerlendirilerek, bu konular kapsamında TÜRAP’ın yeni faaliyet alanları müzakere edilecektir. Program TÜRAP Genel Koordinatörü ve Genel Sekreterinin belirleneceği seçimle son bulacaktır.