BİRİM

FAALİYET RAPORU

Tarih:…../……/………

Raporun Dönemi:                                                     …………………………………………………………………..

Raporu Verenin Adı Soyadı ve Konumu:         …………………………………………………………………..

Raporu Alan:                                                              TURAP İstişare Grubu (TÜRAP Genel Sekreteri Kanalıyla)

Genel Bilgi:                                                               

Birim…………………… tarihli TÜRAP İstişare Grubu kararıyla kurulmuştur.

Kurucuları:                                                                                  …………………………………………………………………..

Karar Organı Üyesi STK’lar:                                                   …………………………………………………………………..

Haber Ağı Üyesi STK’lar:                                                        …………………………………………………………………..

İşbirliği Yapılan STK, Kurum/Kuruluşlar:                           …………………………………………………………………..

İşbirliği Yapılan Akademisyen, Uzman vb:                      …………………………………………………………………..

Rapor Dönemi İçinde Yapılan Toplantılar:                       …………………………………………………………………..

Toplantılarda Alınan Önemli Kararlar:                             …………………………………………………………………..

Birim Adı İle Yapılan Etkinlikler (Tarih, Yer, Konu, Hedef Kitle): ………………………………………………

Birim katılımcılarının ortak kabul ettiği projeler:             …………………………………………………………………..

Birim komisyonları (Adları konuları):                                   …………………………………………………………………..

Alt Çalışma Grupları (Adları ve Konuları):                           …………………………………………………………………..

Diğer:                                                                                               ………………………………………………………………….

Ek1: Birim Üyelerinin faaliyet ve etkinlikleri:                    …………………………………………………………………..

Ek2: Birim Komisyon ve Alt Çalışma Gruplarının Raporları:            …………………………………………