BİRİM[1] ADAY KATILIMCI[2]

DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

 

…../……../…………

Sayın Yetkili,

Birim Tüzüğünü inceledim. Katılımcılarınız arasında aşağıda işaretlediğim konumda yer almak istiyorum/istiyoruz. Gereğinin yapılmasını rica ederim/ederiz.

Adı Soyadı/STK Başvurularında Konumu

İmza

 

Sivil Toplum Kuruluşu/ STK[3]

Bireysel Katılım[4]

Ekte ayrıntılı bilgi yer almaktadır:[5]

Referans/Referanslar:[6] …………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

İletişim İçin:

GSM:…………………………………………………..Tel:………………………………………………………….

E-mail:…………………………………………………İl/İlçe:……………………………………………………………..

 

 

[1] TÜRAP Birimleri (Türkiye STK Kadın ve Aile Platformu (T-STK KAP), Türkiye STK Erkek ve Aile Platformu (T-STK ERAP), Türkiye STK Çocuk/Genç Aile Platformu (T-STK ÇOGEP), Türkiye STK Aile ve Yaşlı Platformu (T-STK YAP), Türkiye STK Engelli ve Aile Platformu)

[2] Aday Katılımcı: Birim katılımcısı olmak isteyen STK veya Birey

[3] Birim alanında çalışması bulunan dernek, vakıf, platform, girişim grubu vb.

[4] Birim alanıyla ilgili bilgi, birikim tecrübeye sahip birey (uzman, akademisyen, araştırmacı veya bu sahada faaliyetleri bulunan kamu, yerel yönetim vb temsilcileri)

[5] Dilekçe ekinde STK’larda a) Kurumsal Tanıtım Formu b) Kurumsal Kapasite Tespit Formu c) Birim alanında yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi verilir. Bireysel Katılım Dilekçe ekinde a) Cv  b) Birim ana konusunda sahip olduğu bilgi, birikim ve tecrübeleri ayrıntılı olarak belirtilir.

[6] Aday hakkında bilgi verecek kaynak.