Dilekçe Ek:2

BİRİM

ADAY KATILIMCI STK

KAPASİTE TESPİT FORMU ÖRNEĞİ

                                                                                                                                                             ……/……../20….

 

STK’nın Adı/Kısa Adı:          ……………………………………………………………………..

İlçe/İl:                                     ……………………………………………………………………..

 

  1. Aile Bireylerine Yönelik Faaliyet Kategorileri    

Çocuklara (0-18 yaş grubu) yönelik faaliyetler:

 Ο Ayni/nakdi yardım                 Ο Eğitim         Ο Sağlık          Ο Hukuk       Ο Rehberlik

 Ο Sosyo-Kültürel Etkinlikler    Ο  Diğer      ……………………………………

Gençlere (18-24 yaş grubu) yönelik faaliyetler:

 Ο Ayni/nakdi yardım                Ο  Eğitim      Ο  Sağlık         Ο  Hukuk       Ο Rehberlik

 Ο Sosyo-Kültürel Etkinlikler     Ο Diğer      ……………………………………

Kadınlaryönelik faaliyetler:

 Ο Ayni/nakdi yardım                  Ο Eğitim       Ο Sağlık         Ο  Hukuk       Ο Rehberlik

 Ο Sosyo-Kültürel Etkinlikler    Ο  Diğer      ……………………………………

Erkekleryönelik faaliyetler:

 Ο Ayni/nakdi yardım               Ο Eğitim         Ο Sağlık          Ο Hukuk      Ο  Rehberlik

 Ο Sosyo-Kültürel Etkinlikler     Ο Diğer      ……………………………………

Yaşlılaryönelik faaliyetler:

 Ο Ayni/nakdi yardım              Ο  Eğitim         Ο Sağlık        Ο  Hukuk       Ο Rehberlik

 Ο Sosyo-Kültürel Etkinlikler     Ο Diğer      ……………………………………

Engellilere yönelik faaliyetler:

 Ο Ayni/nakdi yardım               Ο  Eğitim        Ο Sağlık         Ο  Hukuk       Ο Rehberlik

Ο  Sosyo-Kültürel Etkinlikler     Ο Diğer      ……………………………………

  1. STK olarak ailelere yönelik faaliyet kategorileri:

 Ο Aileye Ayni/nakdi yardım                           Ο Aile Eğitimi         Ο Aileye Sağlık Desteği       Ο Aileye Hukuk Desteği             Ο  Aile Rehberliği          Ο  Aileye yönelik Ο Sosyo-Kültürel Etkinlikler    Ο  Diğer ……………………

Ulaşılan aile sayısı:                                                     ……………………………………

Ulaşılan ailelerin toplam fert sayısı:                          ………………………………….…