AİLE İÇİ ŞİDDETE MARUZ KALAN KADINLARIN AİLE İÇİ ŞİDDETLE BAŞA ÇIKMA ÖZYETERLİĞİ ÜZEYLERİNİN

BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE YORDANMASI 

EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİLİM DALI 

DOKTORA TEZİ 

ORKİDE AKPINAR