ADAY KATILIMCI BİRİMDE BİREYSEL STATÜDE ÜYELİĞİNE UYGUN GÖRÜLMÜŞSE SEKRETERYADAN

GÖNDERİLECEK YAZI ÖRNEĞİ

Sayı: …..                                                                                                                                                            …../…../………

 

Sayın:………………………….

Aday katılımcı dilekçeniz yetkili organımız tarafından değerlendirilmiştir. Birime “Bireysel Statüde”[1] katılmanız uygun görülmüştür.

Başarılı çalışmalarda birlikte olma dileğiyle

Ad Soyad

İmza

 

[1] Bu statü hakkında ayrıntılı bilgiyi, görev ve sorumlulukları Birim Tüzüğünde bulabilirsiniz.