STK Türkiye Aile Platformu/TÜRAP’ın V. İl İstişare Toplantısı 7–8 Kasım 2015 tarihlerinde Samsun’da gerçekleşti. Hanımlar Kültür ve Dayanışma Derneği/HANDER ve Dost Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği/DOSTDER ev sahipliğinde Serra Otel’de düzenlenen toplantıya 15 ilden Üye Statüsündeki 42 STK’dan 63 temsilci, Misafir Statüsündeki STK, yerel-kamu ve üniversitelerden 136 temsilci, 1 Basın olmak üzere 200 kişi iştirak etti.

turap_samsun (3)

TÜRAP Genel Koordinatörü Piyale Çitil’in toplantı açılış konuşmasının ardından Samsun Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz ve Ak Parti Konya Milletvekili Leyla Usta Şahin selamlama konuşması yaptı.

Toplantının ilk günü; “Mültecilerin Türk Aile Yapısına Etkileri, Yeni Sorun Alanları ve Çözüm Üretme Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü” başlıklı panel ile başladı. Oturum Başkanlığını Dost Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Psikolog, Aile Danışmanı Halise MUTLU’nun yaptığı panelde Doç. Dr. Metin YILMAZ “Ülkemizdeki Sığınmacıların Karşılaştıkları Sosyal İçerikli Entegrasyon Sorunları ve Çözüm Önerileri (Samsun Örneği)”, Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul TAŞ “Mülteci, Yeniden Varolma Süreci”, Müberra GÖRMEZ EMİN “Türkiye’deki Suriyeli Aileler” konularda tebliğ sundu.

turap_samsun (1) turap_samsun4

Doç. Dr. Metin YILMAZ, Samsun’da iki yıldır yerel bazda mülteciler alanında çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, mülteci kelimesinin çok tehlikeli bir ifade olduğunu belirterek bizim kültürümüzde, dinimizde mülteci kavramının olmadığını ekledi. Bizim toplumumuzda mülteci kavramının yerine muhacir kavramının kullanılması gerektiğini belirtti. Hangi kanun çıkarılırsa çıkarılsın gönüllülük olmadan bu sorunun çözülebilmesinin güç olduğunun altını çizdi.

Mültecilerle ilgili karşılaştığımız en büyük sorunlardan birisinin siyasi algı operasyonu olduğunu belirtti. Mültecilerdeki çok eşliliğin, sayılarının çok fazla olmadığını ancak toplumumuzla olan entegrasyonda güçlük yaşandığını anlatarak, diğer sorunları sıraladı: Temizlik Sorunu, Dil Sorunu, Dilenci Sorunu, Kimlik Sorunu, Eğitim Sorunu, Sağlık Sorunu.

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul TAŞ, 15 yaşından beri göçmen gibi ülkeleri gezdiğini ve kendisinin de artık bir göçmen olduğunu belirtti. Son BM Raporuna göre dünya üzerinde 2013 yılı itibari ile 52 milyon kişinin yerlerinden olduğunu, en yakın ülke olarak Türkiye’nin 2,5 milyon Suriyeli vatandaşa ev sahipliği yaptığını ifade etti. Sınır illerinin dışında Türkiye’nin çok farklı yörelerinde ve en kuzey illerinden biri olmasına rağmen Samsun’da da göçmen ve mültecilerin yer aldığını ekledi. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre Türkiye’ye giriş yapan 3 yabancı statü olduğuna dikkat çekti.

Mültecilerin yaşantısından bahsetmek için çeşitli ülkelerden birkaç vaka paylaştı. Örneğin; Arnavutluk’ta Belediye Başkanı iken siyasi olaylar yüzünden, göç ettiği ülkede inşaat işçisi olarak çalıştığını ifade etti.

‘Türk aile yapısını etkiler mi?’ sorusuna, göçten sonra mültecilerin aile yapısının şekillendiğini ve Türk aileleri ile aralarında bir etkileşim olabileceğini belirtti.

Müberra GÖRMEZ EMİN, Türkiye’deki Suriyeli Ailelerin mevcut durumu hakkında bilgi verdi. 2011’den beri Türkiye’de bulunan Suriyeli misafirlerin sayısının gün geçtikçe artması, Suriye’deki iç savaş ve kriz ortamının hala sürüyor olması, Suriyeli misafirlerin uzun süre geri dönmeyecek­lerini ve Türkiye’de kalacaklarını gösterdiğine dikkat çekti. Kasım 2014 itibarıyla Türkiye’de resmi rakamlara göre 2 milyonu aşkın vatandaşın, 1 milyon 868 bin 18 kişi kamp dışında; 259 bin 81 kişi ise kamp içinde yani yaklaşık %85’i kamp dışında yaşadığı bilgisini paylaştı.

Görmez, Suriyeli ailelere sağlanan hizmetlerden bahsetti. Suriyeli ailelerin Temel Sorun Alanları, Kamp İçi ve Kamp Dışı Barınma Sorunları, Dil Sorunu, Toplumsal tehdit algıları (İlin sosyal, kültürel ve ahlaki dokusunda değişim, İlin nüfus yoğunluğunda artış, İlin demografik yapısında değişim, İşlerinin ellerinden alınması algısı vb.) hakkında bilgi verdi

Panelin ardından TÜRAP Genel Koordinatörü Piyale Çitil, Genel Koordinatörlük Raporu ve ekleri görsel sunumu eşliğinde katılımcılarla paylaştı. TÜRAP Birim ve Komisyonlarının sunumu ve yeni dönem faaliyetlerini Komisyonların Koordinatörleri sundu.

TÜRAP’a yeni üyelik başvurusunda bulunan STK temsilcileri tanıtım sunumları yaparak oylamaya sunuldu. Bu oylama sonucunda Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği/AKDER, Gül Madde Bağımlılarını Kurtarma ve Gençlik Derneği, Öz Kevser Vakfı, Uluslararası Gençliği Topluma Kazandırma ve Eğitim Derneği/UKTEDER, Vizyoner Kadınlar Derneği/VİKADER TÜRAP üyesi oldu.

“TÜRAP Kadın ve Aile Birimi” kurma dilekçesi ve İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği/İKADDER’in ‘Öncü Kadınlar Öncü STK’lar Projesi’nin TÜRAP Ortak Projesi olma teklifi değerlendirilerek; oy çoğunluğu ile kabul edildi.

Toplantının ikinci günü; TÜRAP Üye ve Misafir Statüsündeki STK’lar çalışmaları ve projeleri ile ilgili sunum yaptı.

Program; Samsun Şehir Turu ile sona erdi.

turap_samsun turap_samsun (2)

 Panel Tutanağını indirmek için:

TÜRAP 5. İstişare Grb. Top. Panel Tutanağı

Samsun Bülteni 2015