ADAY KATILIMCININ BİRİMDE KARAR ORGANI ÜYESİ STATÜSÜ UYGUN GÖRÜLMÜŞSE

SEKRETERYADAN GÖNDERİLECEK YAZI ÖRNEĞİ

 

Sayı:……                                                                                                                                                            …../…./20….

 

Sayın:………………………….

(STK Yön. Kur.Baş)

Aday katılımcı dilekçeniz yetkili organımız tarafından değerlendirilmiştir. Birime (asil ve yedek) temsilcilerinizle “Karar Organı Üyesi STK”[1] olarak katılmanız uygun görülmüştür. Tercihiniz bu statüde değilse “Haber Ağı Üyesi STK”[2] STK olarak çalışmalarımıza katkı sağlayabilirsiniz.

Statünüzün netleşmesi için en geç bir aylık süre zarfında geri bildirimde bulunup tercihinizi[3] belirtmenizi rica ederiz.

Başarılı çalışmalarda birlikte olma dileğiyle.

Birim Koordinatörü Ad Soyad

İmza

 

 

 

[1]-2 Birim Karar Organı Üyesi ve Haber Ağı Üyesi STK görev ve sorumlulukları ile ilgili ayrıntılı bilgiyi Birim Tüzüğünde bulabilirsiniz.

 

[3] Birimde sizi temsil edecek asil ve yedek üyelerinizin iletişim bilgileri ve CV’lerini gönderiniz.