Dilekçe Ek:1

BİRİM ADAY KATILIMCI STK TANITIM FORMU ÖRNEĞİ

 

           …/…/20…

STK’nın

 Adı/Kısa Adı:               …………………………………………….…….……………………….

Kuruluş Tarihi:            …………………………………………….…….…………………………

Adresi :                         …………………………………………….…….…………………………

Bulunduğu İlçe/ İl:        …………………………………………….…….………………………..

Tel:                                   …………………….Faks:…………………..GSM:…….………………

Web:                             …………………….Blog:……………………E-mail:…………………..

Başkanı:                        …………………………………………………………………………….

Statüsü:

□Vakıf                          □Dernek        □Girişim Grubu             □Platform

□Federasyon                □Birlik            □Diğer……………………….………………………..………

Şube Sayısı ve İl/İlçeleri:…………………………………………………………..……..

Temsilcilik Sayısı ve İl/İlçeleri:……………………………….…………………………..

Çatı Kuruluş İse  (Platform, Federasyon, Birlik vb.):

Katılımcı Kuruluşların Sayısı:……………………………………….…………….……………..

Katılımcı Kuruluşların Statülerine Göre Sayısı:          Dernek: ………..        Vakıf: ……………

Girişim Grubu:……………….. Diğer:……………………………………………………..……..…

STK’nın Yer Aldığı Ulusal Çatı Kuruluşlar var mı?          □Evet        □Hayır

Varsa İsimleri/Merkezlerinin Bulunduğu İller: ……………………………………………….…..…

……………………………………….…….…………………………………………………………

STK’nın Yer Aldığı Uluslararası Çatı Kuruluşlar var mı?  □Evet    □Hayır

Varsa İsimleri/Merkezinin Bulunduğu İl ve Ülke:…………………….…….………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

Vergi Muafiyeti var mı?                      □Evet           □Hayır

Kurduğu hukuki yapılanmalar ve alanları:

□İktisadi İşletme      □Şirket      □Sandık          □Kooperatif  □Diğer….……….….……….….……….….…………………………………………………………

STK adına hizmet veren yapılanmalar:

□Kreş/Yuva      □Çocuk Evleri    □Okul           □Yurt              □Aş Evi

□Huzur Evi       □Sığınma Evi     □Lokanta      □Lokal            □Diğer:…………………………..…

Kuruluş Hakkında Özet Bilgi: (Amacı, Faaliyet Alanı vb.)

……………………………………………….………………………..…………………………..…

……..……………………………………………….…………………………………………………