Avrupa Konseyi, Avrupa Demokrasi ve Yönetişim Komitesi (European Committee on Democracy and Governance [CDDG]) ve Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri Konferansı (Conference of International Non-Governmental Organisations [Conference of INGOs]) ortak çalışma grubu aracılığıyla politik karar alma süreçlerine anlamlı sivil katılımın sağlanmasında üye ülkelere yol göstermesi amacıyla bir rehber taslağı hazırlıyor.

Taslağa nihai şekli verilmeden önce bir danışma süreci yürütülmesi için taslak metin kamuoyunun görüşlerine açıldı. Bu danışma süreci kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum bileşenleri ve diğer ilgili tüm taraflardan görüş toplamayı amaçlıyor.

Avrupa Konseyi’nin ilgili ortak çalışma grubu taslak metne son şeklini vermeden önce iletilen yorumların tümünü titizlikle değerlendirecek ve metnin son şeklini onay için Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne iletecek.

Sizler de rehber taslağına görüşlerinizi CDDG Sekreteryası’na (Secretariat of the CDDG) ileterek bu danışma sürecine katılabilirsiniz. Bu adrese ileteceğiniz görüş metni İngilizce ya da Fransızca düzenlenmiş olmalıdır. Görüşlerinizi iletmek için son tarih 4 Eylül 2016.

Görüş ve önerilerinizi Türkçe olarak STGM’ye iletebilirsiniz. Bize ulaştırdığınız görüşler derlenerek resmi adrese ayrıca iletilecektir. Bunun için görüş metinlerinin çevrileceği süreyi de dikkate alarak görüşlerinizi en geç 1 Eylül 2016 tarihinde katilimhakki@stgm.org.tr  adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

Rehberin Türkçe versiyonu ve Detaylı Bilgi İçin; http://www.stgm.org.tr/tr/icerik/detay/avrupa-konseyinden-politik-karar-alma-surecinde-sivil-katilim-rehberi-taslagina-gorus-bildirme-cagrisi