AYRIMCILIĞA KARŞI KADIN HAKLARI DERNEĞİ/AKDER

Amacı

Her türlü ayrımcılığa karşı insan hakları ihlallerini engellemek, bu konuda toplumsal bilincin yerleşmesini sağlamak, özellikle kadınların kişilik haklarına (eğitim, çalışma, kariyer yapma vb.) yapılabilecek her nev’i müdahaleyi önlemek ve üyelerini bilinçlendirmek, şahsiyetlerinin gelişmesini sağlamak aralarındaki dayanışmayı bilgi, tecrübelerini arttırmak ve ayrımcılığa uğramış bütün insanlara gerekli yardımları ulaştırmak için çalışmaktır.

Vizyon

  •  İnsan haklarına duyarlı, her türlü ayrımcılığın karşısında duran bir toplumsal bilincin oluşmasını sağlamak.
  •   Kadınların bireysel, toplumsal ve siyasal alanlarda maruz kaldığı hak ihlallerine karşı mücadele etmek, eğitim ve çalışma hayatında fırsat eşitliğinin sağlanması için çalışmalar yapmak.
  •   Şiddetin her türlüsünden uzak, toplumsal barış ve adalet ortak paydasında bütünleşen Türkiye’nin gelişmesi konusunda bireylerde sorumluluk bilinci oluşturmak.
  •   İnandığı değerleri özgürce yaşayan, tarihi ve kültürüyle barışık, aynı zamanda ufkunu genişletebilen özgüven sahibi nesillerin yetişmesi için çalışmalar yürütmek.

Misyon

Kadınların birey olarak sahip oldukları haklarını kullanmanın önündeki hukuki ve toplumsal engelleri tespit ederiz ve bu engellerle mücadelede öneriler geliştiririz: 1998’den bugüne başörtüsü yasağı nedeniyle hak kaybına uğramış bin iki yüzden fazla kadının davasını takip ettik. Kadınları hedef alan bir insan hakkı ihlali olan başörtüsü yasağına karşı basın açıklamaları, seminerler, miting ve toplantılar düzenlemekte, bu alanda yasağın kalkması için mücadele etmekteyiz.

Bireylerin inançlarından ödün vermeden yaşayabilmelerini, çalışabilmelerini ve eğitim alabilmelerini sağlamak için çalışmalar yaparız: 2000–2010 yılları arasında başörtüsü yasakları nedeniyle Türkiye’de eğitim görme fırsatı bulamamış binlerce öğrenciye yurtdışı eğitim danışmanlığı hizmeti verdik. Özgürce eğitim görebilmeleri için yüzlerce kız öğrenciyi burs veren kişi ve kurumlarla buluşturduk. Bursiyer öğrencilerimiz Avusturya, Macaristan, Azerbaycan, Romanya, Malezya ve Bosna Hersek’te eğitimlerini tamamladılar. Yılların verdiği birikim ile hak arayışı içinde olan gençlere yönelik yurtiçi ve yurtdışı eğitim danışmanlığı hizmetimizi sürdürmekteyiz.

İnsan hak ve özgürlükleri alanında toplumsal bilincin gelişmesi ve yerleşmesi için eğitim, seminer ve kampanyalar düzenler, bu alandaki projelere destek veririz: 2000 yılından itibaren eğitim, sağlık, uluslararası insan hakları kurumları (BM, AGİT, Avrupa Konseyi, Uluslar arası Af Örgütü vb.), kadın ve siyaset alanlarında konulu eğitim seminerleri düzenlemekteyiz. Bu alanlarda yıllık ve tematik raporlama faaliyeti yürütmekteyiz. (Güncel seminer programımız için derneğimizden bilgi alabilirsiniz.)

Kadınlara hak arama mücadelelerinde yasal destek sağlarız: Mevcut yasal engelleri aşmak için yasa önerileri hazırlar ve yasalarda kadınlar lehine yapılan değişikliklerden toplumu haberdar etmek için çalışmalar yaparız. Her yıl derneğimize telefon, faks ve e-posta aracılığı ile ulaşan ya da derneğimize bizzat başvuran yüzlerce kadına hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.